Zoeken naar boeken per genreAlgemeen

Voor boeken tot 1800 kan de Short-Title Catalogue, Netherlands geraadpleegd worden met de zoeksleutel 'trefwoord'.
De volgende genres zijn via het trefwoordensysteem te vinden:

  • gelegenheidsgedichten
  • tijdsgeschriften
  • toneelstukken
  • poëzie
  • liedboeken

De STCN is de retrospectieve nationale bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800; ook opgenomen zijn summiere beschrijvingen van Nederlandse (post-)incunabelen.
Het STCN-bestand bevat ruim 190.000 titels en meer dan 500.000 exemplaren van in Nederland gedrukte boeken (ongeacht de taal) en buiten Nederland gedrukte Nederlandstalige boeken (Belgische uitgezonderd). De STCN is samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek op basis van belangrijke collecties in binnen- en buitenland, waaronder die van de Koninklijke Bibliotheek zelf, de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Leiden en Utrecht, de Vrije Universiteit, Delft en Groningen, de British Library en de University of London Library, de Stadsbibliotheken in Haarlem en Deventer, het Tresoar in Leeuwarden, het Gemeentearchief Den Haag, het Regionaal Archief Alkmaar enzovoort. In juli 2009 is de STCN voltooid. Het gratis beschikbare bestand biedt wetenschapper, student en andere geïnteresseerden tal van geavanceerde zoekmogelijkheden.
Start STCN

Bijbels

Biblia Sacra:
Biblia Sacra is een elektronische bibliografie die gebruikers de mogelijkheid biedt informatie (tekst en afbeeldingen) op te vragen over in Nederland en België gedrukte bijbels. Bibla Sacra geeft uitgebreide beschrijvingen en talloze afbeeldingen van zowel typografisch als iconografisch materiaal; met informatie over edities en individuele exemplaren. Alleen in het Engels.
Start Biblia Sacra

Blokboeken

Blockbücher aus bayerischen Sammlungen
Overzicht van gedigitaliseerde blokboeken in collecties in Beieren met een index op verzamelingen, provenances en individuele titels.
Start Blockbücher aus bayerischen Sammlungen

Boekbanden

Database of Bookbindings, British Library:
Doorzoekbare website voor de boekbanden-collecties van de British Library; met informatie en afbeeldingen van bijzondere West-Europese boekbanden van de 15e eeuw tot nu. Daarnaast een selectie uit de bandencollectie van de Koninklijke Bibliotheek.
Start Database of Bookbindings

Incunabelen

ISTC:
De Incunabula Short-Title Catalogue (ISTC) is een door de British Library onderhouden databestand van de in de 15e eeuw met losse letter gedrukte boeken. Het bestand bevat de incunabelen aanwezig in de British Library en vele andere bibliotheken in het Verenigd Koninkrijk en de centrale catalogi van incunabelen in de USA, Italië, België en Nederland. De opname van exemplaren in met name Duitsland en Frankrijk, maar ook in de rest van de wereld is ver gevorderd.
Start ISTC (WWW-versie)
Gebruikers-op-afstand dienen te beschikken over een IBL-account.

Nederlandse literatuur

Ceneton:
Census Nederlands Toneel (CENETON) bevat uitvoerige beschrijvingen van alle handschriften en edities van Nederlandse toneelstukken tot 1803. Onder Nederlandse toneelstukken worden voor opvoering geschreven teksten waarvan een Nederlander de auteur is verstaan, dus ook vertalingen en stukken die in vreemde talen geschreven zijn.
Start CENETON

SUB ROSA:
Doorzoekbaar online naslagwerk voor Nederlands populair proza uit de periode 1550-1850. De database bevat ruim 28.000 titels, met vindplaatsen in binnen- en buitenland, collatieformules, vingerafdrukken en informatie over vertalingen. Dit alles ondersteund door ca. 48.000 foto's van titelpagina, frontispice en fingerprintpagina's.

Start Sub Rosa

Ursicula:
Stichting AD & L en CENETON presenteren met medewerking van de Maatschappij voor Nederlandse Letterkunde en de Bibliotheca Thysiana te Leiden een reeks digitale facsimile's van bekende en onbekende teksten uit de 17e en 18e eeuw.
Start URSICULA

Kinderboeken

DBNL: Onze kinderboeken
Zevenduizend (oude) prenten- en kinderboeken uit het Nederlandse taalgebied op één website, te bekijken voor iedereen. Dat is het resultaat van het project Landelijke Website Oude Kinderboeken, onderdeel van een groter traject waarin diverse Nederlandse bibliotheken en DBNL samenwerken. Streven is de website uit te bouwen tot ca. 20.000 titels.

Start Onze kinderboeken

DBNL: De jeugdliteratuur in honderd artikelen
De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) presenteert een representatieve selectie van honderd artikelen over jeugdliteratuur in Nederland. Alle artikelen zijn digitaal beschikbaar, en gerangschikt op auteur, chronologie en onderwerp.

Start De jeugdliteratuur in honderd artikelen

CBK:
Het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK) is een gemeenschappelijke catalogus van 15 instellingen, waaronder de KB, en heeft de meest uitgebreide informatie per titel en de meeste zoekmogelijkheden.
Het CBK bevat circa 200.000 titels van kinderboeken (vanaf de 16e eeuw), en ruim 60.000 beschrijvingen van boeken en artikelen óver kinderboeken.
Start CBK
Meer informatie over kinderboeken vindt u hier

SGKJ:
De website van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ) bevat een virtuele bibliotheek en een prentenkabinet met honderden kinderboeken, pop-up boeken en centsprenten.
Start SGKJ

Kranten

Delpher:
Website waar de digitale historische collectie van verschillende Nederlandse instanties geraadpleegd kan worden. Het betreft boeken, dagbladen, tijdschriften en radiobulletins uit de 17e, 18e, 19e en 20e eeuw. De gepresenteerde titels hebben een omvang van enkele miljoenen pagina's.
Start Delpher

Lezers

ABO: Annotated Books Online:
Annotated Books Online is een virtuële onderzoeksomgeving voor onderzoek naar leescultuur. Het systeem is onderdeel van het project “A Collaboratory for the Study of Reading and the Circulation of Ideas in Early Modern Europe”. De database bevat gedigitaliseerde boeken met handgeschreven annotaties die getranscribeerd zijn of zullen worden.
Start ABO

Pamfletten

The Early Modern Pamphlets Online (TEMPO):
Project dat zich ten doel stelt digitale facsimile's van alle pamfletten in de grote collecties aan te bieden. De eerste release bevat meer dan 47.000 Nederlandse en Duitse pamfletten. Andere series, waaronder Franse pamfletten, volgen later.
De Nederlandse pamfletten bevatten zowel de complete Knuttel-verzameling van de Koninklijke Bibliotheek als de Van Alphen-collectie van de Universiteitsbibliotheek Groningen. Alleen in het Engels.
Start TEMPO
Gebruikers-op-afstand dienen te beschikken over een account.

Theologie

Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven:
Doorzoekbaar online overzicht van collecties en databestanden. Het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven werkt aan de opbouw en de ontsluiting van verschillende collecties. Ruim 90 kloostergemeenschappen participeren en ca. 50 archiefinventarissen zijn nu online beschikbaar; meer inventarissen volgen.

Start Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven