Zoeken naar boeken in (bibliotheek)catalogi


Enkele Nederlandse bibliotheken met belangrijke boekhistorische collecties

Musea en particuliere collecties

Buitenlandse bibliotheken

Zoeken in meerdere catalogi (internationaal)


  • KVK - Karlsruhe Virtual Catalog
    De Karlsruhe Virtual Catalog KVK is een metasearch interface die online toegang biedt tot bibliotheek- en boekhandelscatalogi. KVK zoekt simultaan in de catalogi en presenteert een gestandaardiseerde lijst van treffers.