Zoeken naar boeken per drukker/uitgever

Er is niet één online systeem dat u kunt gebruiken om een overzicht te verkrijgen van alle uitgaven van een Nederlandse drukker/uitgever.

Vóór 1800


Zoek voor uitgevers tot 1800 eerst in de Short-Title Catalogue, Netherlands, en kies daarbij de zoeksleutel 'Drukker/Uitgever'.
De STCN is de retrospectieve nationale bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800; ook opgenomen zijn summiere beschrijvingen van Nederlandse (post-)incunabelen.
Het STCN-bestand bevat ruim 190.000 titels en meer dan 500.000 exemplaren van in Nederland gedrukte boeken (ongeacht de taal) en buiten Nederland gedrukte Nederlandstalige boeken (Belgische uitgezonderd). De STCN is samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek op basis van belangrijke collecties in binnen- en buitenland, waaronder die van de Koninklijke Bibliotheek zelf, de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Leiden en Utrecht, de Vrije Universiteit, Delft en Groningen, de British Library en de University of London Library, de Stadsbibliotheken in Haarlem en Deventer, het Tresoar in Leeuwarden, het Gemeentearchief Den Haag, het Regionaal Archief Alkmaar enzovoort. In juli 2009 is de STCN voltooid. Het gratis beschikbare bestand biedt wetenschapper, student en andere geïnteresseerden tal van geavanceerde zoekmogelijkheden.
Start STCN

Ná 1800

Voor uitgevers na 1800 kunt u het beste eerst zoeken in de afzonderlijke catalogi van enkele grote bibliotheken die de mogelijkheid bieden te zoeken met behulp van de zoeksleutel 'uitgever'.
- Koninklijke Bibliotheek
- Universiteitsbibliotheek Leiden
- Universiteitsbibliotheek Nijmegen
- Universiteitsbibliotheek Utrecht

Algemeen/internationaal

WorldCat Publisher Pages
Doorzoekbare en interactieve website die een overzicht biedt van de publicatiegeschiedenis (tot en met maart 2010) van meer dan 1800 uitgeverijen wereldwijd (ook Nederlands).
Start WorldCat Publisher Pages