Bibliopolis is het resultaat van het project "Geschiedenis van het Gedrukte Boek in Nederland", geïnitieerd en uitgevoerd door de Koninklijke Bibliotheek in de periode 1998-2002. De vervaardiging van Bibliopolis werd financieel gesteund door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO, en uitgevoerd in samenwerking met de universiteiten van Amsterdam, Leiden, Nijmegen en Utrecht en de Nederlandse Boekhistorische Vereniging.

In Bibliopolis zijn diverse informatiesystemen samengebracht. Het betreft databases van de afdeling Bijzondere Collecties van de Koninklijke Bibliotheek, de Vakgroep Nederlands van de Universiteit Leiden, de Bibliotheek van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak en individuele personen. Ook zijn er nieuwe gegevensbestanden vervaardigd. Zie de hulpschermen van Bibliopolis voor uitgebreide informatie hierover.
De Koninklijke Bibliotheek heeft ernaar gestreefd de rechthebbenden van de in Bibliopolis digitaal gereproduceerde teksten en beelden te achterhalen en toestemming te vragen. Indien er naar uw mening een tekst of afbeelding onrechtmatig in Bibliopolis is opgenomen, wordt u verzocht dit via het contactformulier te melden. Ook voor vragen over de inhoud of het gebruik van Bibliopolis kunt u gebruik maken van dit formulier.

De volgende personen hebben bijdragen geleverd aan de vervaardiging van Bibliopolis:

Kerngroep:
Mw. Drs. M.T.G.E. van Delft (projectredacteur)
Drs. M.C. de Niet (projectcoördinator)
Drs. C.B.J. de Wolf (projectleider)

Projectmedewerkers:
W.J. van den Brink (bureauredacteur)
T. Damen (digitalisering)
Mw. Drs. H. Dolfsma (programmeur)
Mw. Drs. E.V.M. Mourits (termen- en beeldredacteur)
Mw. Drs. J.E. Oskamp (webredacteur)
Mw. Drs. M. Smolenaars (congresorganisatie, vertaling)
Mw. Drs M.C.M. Wishaupt (beeldredacteur)

Wetenschappelijke bijdragen:
Prof. dr. J. van den Berg (stuurgroep)
Drs. J. Bos (auteur)
Prof. dr. J.A.H.G.M. Bots (auteur, redactiecommissie, stuurgroep)
Dr. J.W. Brouwer (auteur)
Prof. dr. P.J. Buijnsters (auteur)
Mw. Dr. L.A.M. Buijnsters-Smets (auteur)
Dr. P.J.G. van der Coelen (auteur)
Mw. Drs. E. Croiset van Uchelen - Brouwer (vertaling)
Dr. B.P.M. Dongelmans (auteur, redactiecommissie, databestanden)
Mw Drs. H. Dongelmans-Mac Lean (tekstredactie handboek)
Mw. Dr. N. van Dijk (auteur)
Drs. P. Dijstelberge (auteur)
Dr. P.J.A. Franssen (auteur)
Dr. F.D.G. de Glas (auteur)
Drs. W.K. Gnirrep (databestand)
Mw. Dr. H. van Goinga (auteur, databestand)
Dr. K. Goudriaan (auteur)
Dr. G. Groeneveld (auteur)
Dr. J.A. Gruys (auteur, databestanden)
Drs. J.J. van Heel (auteur)
Drs. J.F. Heijbroek (auteur)
Dr. W. Heijting (auteur)
Mw. Dr. L. Hellinga-Querido (auteur)
Prof. dr. P.G. Hoftijzer (auteur, redactiecommissie)
Dr. A.A. den Hollander (auteur)
Mw. Drs. G.C. Huisman (auteur)
Prof. dr. F.A.W.G. Janssen (auteur, redactiecommissie)
Mw. Drs. C.C.A.E. Keijsper (auteur, redactiecommissie)
Prof. dr. J.J. Kloek (auteur, redactiecommissie)
H.W. de Kooker (databestand)
Mw. Dr. J. de Kruif (auteur)
Mw. Prof. dr. L. Kuitert (auteur)
J.A. Lane, B.S. (auteur)
Dr. O.S. Lankhorst (auteur)
Th. Laurentius (auteur)
Dr. D. van Lente (auteur)
Drs. M.M.J.J.P.E. Lommen (auteur)
Dr. J. Salman (auteur)
Dr. P. Schneiders (auteur)
Drs. D. Schouten (auteur)
Prof. dr. L. Simons (stuurgroep)
Dr. J. Storm van Leeuwen (auteur)
Drs. G. van Thienen (auteur)
Thomson Text Services (vertaling)
Mw. Drs. I.A.M. Verheul (auteur)
Dr. P.J. Verkruijsse (auteur)
Dr. P. Visser (auteur)
Mw. Dr. B. de Vries (auteur)
Dr. A.H. van der Weel (auteur)
Dhr. J. de Zoete (auteur)

Ontwikkeling website:
Bureau Zeezeilen (A. Marseille, E. Bleyenburg)

Bibliopolis wordt onderhouden door de Koninklijke Bibliotheek.
Content management Bibliopolis:afdeling Online Services, Koninklijke Bibliotheek.