Algemene zoekinstrumentenNATIONALE BIBLIOGRAFIE
De Nederlandse nationale bibliografie bestaat uit drie onderdelen:

1. Short-Title Catalogue, Netherlands

De STCN is de retrospectieve nationale bibliografie van Nederland voor de periode 1540-1800; ook opgenomen zijn summiere beschrijvingen van Nederlandse (post-)incunabelen.
Het STCN-bestand bevat ruim 190.000 titels en meer dan 300.000 exemplaren van in Nederland gedrukte boeken (ongeacht de taal) en buiten Nederland gedrukte Nederlandstalige boeken (Belgische uitgezonderd). De STCN is samengesteld door de Koninklijke Bibliotheek op basis van belangrijke collecties in binnen- en buitenland, waaronder die van de Koninklijke Bibliotheek zelf, de Universiteitsbibliotheken van Amsterdam, Leiden en Utrecht, de Vrije Universiteit, Delft en Groningen, de British Library en de University of London Library, de Stadsbibliotheken in Haarlem en Deventer, het Tresoar in Leeuwarden, het Gemeentearchief Den Haag, het Regionaal Archief Alkmaar enzovoort. In juli 2009 is de STCN voltooid. Het gratis beschikbare bestand biedt wetenschapper, student en andere geïnteresseerden tal van geavanceerde zoekmogelijkheden.
Start STCN

2. Nederlandse bibliografie 1801-1831
Beschikbaar in de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC). De NCC bevat de bibliografische gegevens en vindplaatsen van circa 10 miljoen boeken en 460.000 tijdschriften in meer dan 400 bibliotheken in Nederland. Indien u boeken of kopieën van tijdschriftartikelen wilt bestellen, heeft u een IBL-account nodig.
Start NCC (WWW-versie)

3. Brinkman's Cumulatieve Catalogus (1832-heden)
Beschikbaar in de Nederlandse Centrale Catalogus (NCC). De NCC bevat de bibliografische gegevens en vindplaatsen van circa 10 miljoen boeken en 460.000 tijdschriften in meer dan 400 bibliotheken in Nederland. Indien u boeken of kopieën van tijdschriftartikelen wilt bestellen, heeft u een IBL-account nodig.
Start NCC (WWW-versie)

PICARTA

Picarta biedt toegang tot diverse soorten materialen, zoals boeken, tijdschriften, artikelen, abstracts, brieven, bladmuziek, multimedia, full text-bestanden en Internetdiensten. De verwijzingen in Picarta zijn ontleend aan verschillende bestanden. Op de startpagina van PiCarta kunnen via 'zoekopties' een of meer bronbestanden worden geselecteerd. PiCarta bestaat ondermeer uit:

  • Nederlandse Centrale Catalogus (NCC): bibliografische gegevens en vindplaatsen van circa 10 miljoen boeken en 460.000 tijdschriften in meer dan 400 bibliotheken in Nederland

  • Online Contents: inhoudsopgaven van ca. 12.000 lopende tijdschriften

  • Catalogus Epistularum Neerlandicarum: 180.000 samenvattende beschrijvingen van ca. 800.000 brieven van 1600 tot heden

  • NetFirst: internetbronnen, geselecteerd door OCLC

Gebruikers-op-afstand dienen te beschikken over een IBL-account. Ook om sommige documenten in Picarta op te kunnen vragen, of om een zoekprofiel op te kunnen stellen, is een IBL-account nodig.
Start Picarta

SUB ROSA
Doorzoekbaar online naslagwerk voor Nederlands populair proza uit de periode 1550-1850. De database bevat ruim 28.000 titels, met vindplaatsen in binnen- en buitenland, collatieformules, vingerafdrukken en informatie over vertalingen. Dit alles ondersteund door ca. 48.000 foto's van titelpagina, frontispice en fingerprintpagina's.

Start Sub Rosa