You have searched for %28%28digi+all+%22%2A%22%29+or+%28digi_url+all+%22%2A%22%29%29 and (isPartOf any "DOCUBOEK")
Search results nr. 1 to 10 of 1753


1. Aan de lezers der "Vaderlandsche letteroefeningen".
(artikel/article)
1836
2. 'Als mensen zo'n boek wilden lezen moest dat kunnen': een linkse boekhandel in Utrecht voor de Tweede Wereldoorlog
(artikel/article)
2001
3. Bibliografie der geschriften van Frans Hemsterhuis
(artikel/article)
1969
4. Bibliographie des Pays-Bas, avec quelques notes
(boek/book)
1783
5. Bibliothecae societatis artium scientiarumque quae Bataviae floret, catalogus systematicus = Catalogus van de bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen
(boek/book)
1853
6. Bibliotheca ichthyologica et piscatoria: catalogue de livres et d'écrits sur l'histoire naturelle des poissons et des cétacés, la pisciculture, les pêches, la législation des pêches, etc. = Bibliotheca ichthyologica et piscatoria: catalogus van boeken en geschriften over denatuurlijke geschiedenis van de visschen en walvisschen, de kunstmatige vischteelt,de visscherijen, de wetgeving op de visscherijen, etc.
(boek/book)
1874
7. Bijdragen tot de geschiedenis van den Nederlandschen boekhandel; 1: Levensschetsen en verspreide stukken
(boek/book)
1884
8. Bijzonder onderzoek: een ontdekkingsreis door de Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek Utrecht
(boek/book)
2009
9. Boeken-censuur bij de hervormden
(artikel/article)
1844
10. Boeken te Vianen in de zestiende eeuw gedrukt
(artikel/article)
1861