Search result 6 of 1753

Bibliotheca ichthyologica et piscatoria: catalogue de livres et d'écrits sur l'histoire naturelle des poissons et des cétacés, la pisciculture, les pêches, la législation des pêches, etc. = Bibliotheca ichthyologica et piscatoria: catalogus van boeken en geschriften over denatuurlijke geschiedenis van de visschen en walvisschen, de kunstmatige vischteelt,de visscherijen, de wetgeving op de visscherijen, etc.

Mulder Bosgoed, D. (editor)

Haarlem: De Erven Loosjes, 1874. - XXVI, 474 p.

Beschikbaar als online document (gebruik de link onderaan).

keywords:
bibliografieën (vorm)
biologie
zeevaart
rechtswetenschap
Nederland

classification:
M5: Exacte wetenschappen

signature: LHO OD.A 31e MULD

Online documentother studies with the same classification