Search result 5 of 1753

Bibliothecae societatis artium scientiarumque quae Bataviae floret, catalogus systematicus = Catalogus van de bibliotheek van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

Bleeker, P. (editor)
Munnich J (editor)

Batavia: Lange & Co, 1853. - 156 p.

review:
Nieuwsblad voor den boekhandel, 21 (1854), p. 84
- reviewer: Campbell, M.F.A.G.
- signature: LHO AW.A 06b NIE

Via Google books beschikbaar als online document (gebruik de link onderaan).

keywords:
bibliotheekcatalogi (vorm)
institutionele bibliotheken
Djakarta, Bataafsch genootschap
Nederland
19e eeuw

classification:
J: Bibliotheken en instellingen

signature: 477 D 10

Online documentother studies with the same classification