Search result 9 of 78

Bridge-bibliotheek Nadorp.
In 1994 is door zijn familie de bibliotheek van wijlen de heer E.E. Nadorp als geschenk overgedragen aan de KB. Nadorp was een bekende makelaar in onroerend goed met een passie voor bridge. Hij bouwde in de loop der jaren één van de grootste verzamelingen op ditterrein op. Deze collectie van ± 5.000 delen omvat boeken over bridge en andere kaartspelen. De KB heeft op zich genomen de collectie verder uit te breiden.

Koninklijke Bibliotheek
abbrev.: KB

bibliography:
De boeken zijn bij elkaar geplaatst als 'bridgecollectie-Nadorp', en worden niet uitgeleend. Bridge-bibliotheek Nadorp : kaartspelen in het algemeen en bridge in het bijzonder / verzameling E.E. Nadorp ; redactie Carla de Jong en Ed Nadorp. 3e uitgave. DenHaag, 1993. Boeken over bridge : catalogus van de bridgebibliotheek van E.E. Nadorp (1934-1993) / [eindred.: Hans van der Hoeven]. Den Haag, 1998.

classification:
76.12 Takken van sport
keywords:
sport en spel