Search result 8 of 78

P.C. Boutens [Pieter Cornelis] (1870-1943), letterkundige.
Een collectie werken van en over P.C. Boutens, vele tientallen titels groot, deels door schenkingen bijeengebracht. Zo schonk in 1987 de heer J. Keetelaar ruim 50 boeken van en over Boutens, en werden enkele zeldzame privé-uitgaven van Boutens geschonken door hetLetterkundig Museum. Zeer zeldzaam is de bundel Naenia, die de KB in 1995 ten geschenke kreeg van de Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek.

Koninklijke Bibliotheek
abbrev.: KB

bibliography:
De collectie is uitsluitend ter inzage. Marieke van Delft en Clemens de Wolf, 'P.C.Boutens'. In: Vriendschap in vereniging / redactie M. van Delft en anderen. Den Haag, 1988, p. 112-114.

classification:
18.11 Nederlandse letterkunde.
sub: Nederlandse letterkunde, afzonderlijke auteurs, eind 19e-begin 20e eeuw
keywords:
particuliere bibliotheken (vorm)
Nederlandse letterkunde
bibliofielen (vorm)