Search result 10 of 78

C. Schrijver [Cornelis] (1688-1769), militair.
0,7 m archief uit de periode 1730-1769 met correspondentie en andere stukken betreffende zijn leven en werk.

Koninklijke Bibliotheek
abbrev.: KB

classification:
89.82 Militair personeel
keywords:
archieven (vorm)
krijgskunde
brieven (vorm)