Search result 6 of 78

Anny Antoine-Louis Koopman.
2,5 m archief uit de periode 1830-1967, en een verzameling Franse bellettrie (8.000 delen) in fraaie uitgaven, in fasen aan de KB geschonken tussen 1934 en 1972. De Belgische privélerares in de Franse taal Anne Catherine Antoine (1897-1933), legde samen met haarverloofde Louis Jan Koopman (1887-1968) de grondslag voor deze collectie. Na haar dood zette Koopman het verzamelen voort, waarbij hij het ex-libris van Anny in elke aanwinst plakte. Louis Koopman liet uiteindelijk een verzameling Franse bellettrie na uit de periode 1890-1968 met eensterke nadruk op de roman, veelal in fraaie uitvoering.

Koninklijke Bibliotheek
abbrev.: KB

bibliography:
Boeken uit de collectie Antoine-Koopman worden niet uitgeleend, behalve voor tentoonstellingen. Zij kunnen wel worden geraadpleegd in de leeszaal van de afdeling Bijzondere Collecties. Anny Antoine : sa vie, nos conversations littéraires / Louis Koopman.Amsterdam, 1968. In liefde verzameld : Franse bellettrie in bibliofiele uitgaven uit de collectie Anny Antoine-Louis Koopman / J.K.F. van Berkel ; met medewerking van Paul van Capelleveen [et al.]. Den Haag, 1989. J.K.F. van Berkel, 'De collectie Anny Antoine-Louis Koopman in deKoninklijke Bibliotheek te Den Haag'. In: De Boekenwereld 5 (1989) 3 (februari), p. 117-122.

classification:
18.25 Franse letterkunde
keywords:
archieven (vorm)
particuliere bibliotheken (vorm)
Franse letterkunde