You have searched for %28subject+all+%22particuliere+bibliotheken+vorm%22%29 and (isPartOf any "REPCOL")
Search results nr. 1 to 10 of 281


1. Collectie Bibliotheca Publica Latina
present in: UBL
2. Typografica.
present in: MusBoek
3. J.H. Halbertsma [Joost Hiddes] (1789-1869), predikant/taal- en volkskundige.
present in: PBF
4. Gerlof Kalma (1887-1936), schoolmeester.
present in: PBF
5. Typografica.
present in: SBH
6. G.D.L. Franquinet [Guillaume Desiré Lambert] (1826-1900), historicus/archivaris/taal- en letterkundige.
present in: SBM
7. Typografica.
present in: SBM
8. Jacob Buyck (1545-1599), priester.
present in: UBA
9. Th.P. van Baaren [Theodorus P.] (1912-1989), godsdiensthistoricus/dichter.
present in: UBG
10. Isaac Vossius (1618-1689), klassiek filoloog/verzamelaar.
present in: UBL