Search result 3 of 5

auction
auctioneer: Uytwerf, Hermannus

date auction: 1723-10-13
last day: 1723-10-15
place: Amsterdam

collector(s):
Verwer, Adriaan, Amsterdam
Rugers, Amsterdam
Velsen, Christina Stephina van, weduwe Adriaan Braakman, boekverkoopster, Amsterdam


reference:
Bibl. Kon. Ver. v.h. Boekenvak, Archief Boekverkopersgilde Amsterdam B 99

advertisement:
Leidse Courant 1723, 116, 27 september; 121, 8 oktober; 122, 11 oktober

Naam van de tweede eigenaar ontleend aan de gildenalmanak (Bibl. Kon. Ver. v.h. Boekenvak, Archief Boekverkopersgilde Amsterdam B 99); de advertenties waren voor de veiling van de bibliotheek van meest rechtsgeleerde en mathematische boeken inverschillende talen, nagelaten door Verwer, gevolgd door twee appendices van Franse en Nederduitse boeken. Volgens de aantekening in de gildenalmanak bevatte de eerste appendix boeken van Rugers en de tweede de boeken van weduwe Braakman. Adres Rugers: Singel tegenover de Bergstraat.De weduwe Braakman, geboren Christina Stephina van Velsen, was op 14 juli 1723 te Amsterdam begraven; haar echtgenoot, Adriaan Braakman (geboren in 1664) was in 1720 overleden (Van Eeghen, dl. 3, p. 43). Advertentie met een lijst met distributiepunten van de catalogus.

bibliography:
Eeghen, I.H. van, De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Amsterdam, 1960-1978. 5 dln.