Search result 4 of 13

auction
auctioneer: Yntema, Jacob & Tieboel

date auction: 1771-12-11
place: Amsterdam

collector(s):
Snip, Folkert (Dokkum 7 februari 1733 - 25 juni 1771), hoogleraar medicijnen, Amsterdam

identification: Book Sales Catalogues, cat. 3018, mf 4637

reference:
Bibl. Kon. Ver. v.h. Boekenvak, Archief Boekverkopersgilde Amsterdam B 146; B 52; Luchtmans Archief, Auctie-rekeningen

advertisement:
Leidse Courant 1771, 2 december; Oprechte Haarlemse Courant 1771, 3 december, p. 2

text advertisement:
Oprechte Haarlemse Courant 1771, 3 december, p. 2: Op Woensdag, den 11 December, 1771, zal men ten huize van Yntema en Tiboel, Boekverkoopers t'Amsterdam, verkoopen: Een schoone Party Latynsche, Fransche, Engelsche en Nederduitsche,meest Ontleed-, Heel-, Genees-, Wis-, Natuurkundige en andere Boeken, waarby eene fraaije Verzameling van Ontleedkundige Bereidzelen, Geraamten, Zieke Beenderen, Ontleed- en Heelkundige Werktuigen enz.; nagelaaten door den Hooggeleerden Heer F. Snip, in leeven M.D., Hoogleeraar in deOntleed- en Heelkunde, aan het Athenaeum Illustre t'Amsterdam. De Catalogus is alom te bekomen. Oprechte Haarlemse Courant 1772, 10 maart, p. 2: Indien iemand van den Heer F. Snip, in Leeven Anat. et Chir. Professor t' Amsterdam, mogt geleend hebben een Deel van het Werk genaamd:Ephemera [???] Germanorum, zynde de Jaaren 1697 en 1698, gebonden in half Eng. Band, zo word dezelve by deezen verzogt, om het te bezorgen by de Boekverkoopers Yntema en Tiboel t' Amsterdam, ten einde het in handen komt van den tegenwoordigen Bezitter van dat Werk. En zo iemand aanbovengemelde Heer Professor mogt geleend hebben: Suite de l'Histoire Générale des Voyages, Tom. XVII, zo kan hetzelve met behoorlyk bewys, by gemelde Boekverkoopers worden afgehaald.

Ten huize van Yntema & Tieboel. Zij veilden tevens eigen goed (Bibl. Kon. Ver. v.h. Boekenvak, Archief Boekverkopersgilde Amsterdam B 146); in het rekwestenboek (Bibl. Kon. Ver. v.h. Boekenvak, Archief Boekverkopersgilde Amsterdam B 52) isaangetekend dat zij op 20 november eigen goed veilden. De veiling zou oorspronkelijk plaatsvinden op 19 en 20 november. Volgens de gedrukte datum op de catalogus en volgens de advertentie begon de veiling op 11 december; in de gildenalmanak (Bibl. Kon. Ver. v.h. Boekenvak, ArchiefBoekverkopersgilde Amsterdam B 146) is voor deze auctie 10 tot 11 december aangetekend. Volgens de advertentie betrof het een partij Latijnse, Franse, Engelse en Nederduitse boeken, de meeste op het gebied van de ontleed-, heel- en geneeskunde en wis- en natuurkunde. Met eenverzameling ontleedkundige bereidselen, geraamten, zieke beenderen, ontleed- en heelkundige werktuigen. F. Snip, M.D., was hoogleraar anatomie en medicijnen geweest aan het Athenaeum Illustre in Amsterdam. Op 4 juli 1771 werd in de Oprechte Haarlemse Courant een oproep geplaatst aanieder die iets te vorderen had op of verschuldigd was aan de boedel van Folkert Snip, hoogleraar anatomie en chirurgie, zich te melden bij notaris Pieter Meeling op de Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam.

bibliography:
Album Academicum (www.albumacademicum.nl).