You have searched for %28manual+all+%224.2.10%22%29 and (isPartOf any "DOCUBOEK")
Search results nr. 1 to 6 of 6


1. Boekhandel en bibliographie: theorie en practijk
(boek/book)
Meulen, R. van der 1905
2. Boekhandelgeschiedenis en literatuurgeschiedenis: de gedichten van H. Tollens bij J. Immerzeel Jr. verschenen
(artikel/article)
Dongelmans, B.P.M. 1986
3. Geschiedenis van de grafische techniek in de 19e eeuw
(boek/book)
Lente, D. van Wit, O. de 1993
4. Het ene boek in vele delen: de uitgave van literaire series in Nederland, 1850-1900: bevattende velerlei wetenswaardigheiden en ophelderingen, alsmede nieuwe gezichtspunten en overwegingen met betrekking tot de geschiedenis van het Nederlandse literaire boek in de tweedehelft der negentiende eeuw [...].
(boek/book)
Kuitert, Lisa 1993
5. Johannes Immerzeel Junior (1776-1841): het bedrijf van een uitgever-boekhandelaar in de eerste helft van de negentiende eeuw
(boek/book)
Dongelmans, B.P.M. 1992
6. Op de bres voor de pers: de strijd voor de klassieke persvrijheid
(boek/book)
Hemels, Joan 1969