BOUWSTOFFEN
VOOR EEN
GESCHIEDENIS
VAN DEN
NEDERLANDSCHEN BOEKHANDEL,
GEDURENDE DE HALVE EEUW 1830-1880.

DOOR
A.C. KRUSEMAN.
UITGEGEVEN DOOR DE
VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.
TEN VOORDEELE VAN HET “ONDERSTEUNINGSFONDS.”

AMSTERDAM.
P.N. van KAMPEN & ZOON.
1886

    Search for:
Any word