Meer dan 1700 studies online beschikbaar !

In het onderdeel STUDIES waren altijd al 250, door de auteurs van het handboek geselecteerde artikelen online beschikbaar. Momenteel wordt een actie uitgevoerd om ook links aan te brengen naar artikelen die elders op het web staan.
Een overzicht van alle online beschikbare teksten (ruim 1700!) vindt u onder de knop 'Gedigitaliseerde studies'. U kunt ook specifiek zoeken, en daarbij het vakje 'Gedigitaliseerde studies' (onderaan het zoekscherm) aanvinken.

In STUDIES zijn nu publicaties tot en met 2011 te vinden; van de 144 studies uit 2011 die inmiddels beschreven zijn, zijn er 25 direct online in te zien.

Beeldbank

Boekhistorische filmpjes/animaties:

'How a Book is Made: AD 400 vs. 1947 vs. 1961 vs. 2011'
Beknopte geschiedenis van het gebonden boek door de jaren heen in vier korte illustratieve films (ondanks enkele historische onjuistheden).

Bekijk hier alle vier de filmpjes