Bibliotheek van het Haags Gemeentearchief

address: Spui 70
postal code: 2511 BT
place: Den Haag
phone: 070-3537003
e-mail: postbus@hga.denhaag.nl

opening hours:
Maandag t/m zaterdag 9.30-17.00 uur. Zie voor eventuele afwijkende tijden op website.

collections:
De bibliotheek van het Haags Gemeentearchief telt ca. 10.000 Nederlandse drukken en buiten Nederland gedrukte Nederlandstalige werken uit de periode 1540-1800, waaronder enkele unica. Verder in de bibliotheek: geïntegreerde bibliotheken - zoalsde magistraatsbibliotheek, Bibliotheek "Die Haghe", Familiebibliotheek Arntzenius, Bibliotheek van het rechtskundig genootschap "Door Tijd en Vlijt", Bibliotheek Zoölogisch Botanisch Genootschap, Bibliotheek Vereeniging ter Beoefening van de Geschiedenis van 's-Gravenhage,Bibliotheek "Oefening Kweekt Kennis", Bibliotheek Morrenstichting; en niet-geïntegreerde bibliotheken - zoals de 17e-eeuwse medisch-farmaceutische bibliotheek De Cocq en de bibliotheek van het 19e-eeuwse rederijkersgezelschap "Nieuwland".

information:
Via de website http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=37609