Vrije Universiteit, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden)

address: Hoofdgebouw Kamer 1B-34, De Boelelaan 1105
postal code: 1081 HV
place: Amsterdam
phone: 020-5985270
e-mail: hdc@ubvu.vu.nl

opening hours:
Maandag t/m vrijdag van 09.00-16.45 uur

catalogues:
Via website www.hdc.vu.nl

collections:
Archieven en documentatie van en over personen en families, onder wie de minister-presidenten A. Kuyper, Th. Heemskerk, H. Colijn en J. Zijlstra, maar ook van letterkundigen als C. Rijnsdorp, P. Risseeuw, Wilma en P.C. Boutens. Archieven vanpolitieke organisaties als de ARP, van kerkelijke organisaties en van andere organisaties als jeugdorganisaties, onderwijsorganisaties, waaronder de VU, en diverse andere instellingen.

introduction:
Het Historisch Documentatiecentrum (HDC) is in 1971 opgericht als archief en documentatieinstituut van de Vrije Universiteit. Het richt zich op de geschiedenis van het protestantisme in Nederland na 1800.

profile:
Het documentatiecentrum verzamelt en beheert archieven van personen en instellingen uit protestantse kring die voor studie en onderzoek geraadpleegd kunnen worden op de studiezaal van het centrum. Het centrum bezit voorts een uitvoerigedocumentatie-verzameling, onder andere een foto-collectie en een pers-collectie. Het documentatiecentrum bevordert historisch onderzoek, organiseert symposia en verzorgt de uitgave van een aantal publicatiereeksen. Sinds 1988 wordt gewerkt aan de Bibliografie van NederlandseProtestantse Periodieken.



Collections of Vrije Universiteit, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden):