Tresoar: Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum (Fries historisch en Letterkundig Centrum)

address: Boterhoek 1 (bij de scheve toren 'de Oldehove')
postal code: 8911 DH
place: Leeuwarden
phone: 058-7890789 (receptie)/ 058-7890791 (secr.)
e-mail: info@tresoar.nl

opening hours:
Maandag 13.00-17.00 uur. Dinsdag 9.00-21.00 uur (m.u.v juli/aug). Woensdag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur. Zaterdag 9.00-13.00 uur (m.u.v. juli t/m aug).

introduction:
Tresoar is op 1 september 2002 ontstaan na de fusie van:het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum (FLMD)de Provinciale- en Buma-bibliotheek (PBF)het Rijksarchief in Friesland (RAF)

publications:
Bij het honderdjarig bestaan der Provinciale Bibliotheek van Friesland / S. Douma. Leeuwarden, 1952.
Vijfentwintig jaar aan de Boterhoek : een korte geschiedenis van de Provinciale en Buma Bibliotheek / J.J. Huizinga. Leeuwarden, 1991.Baukje Wytsma; Jelle Krol: Skatten fan Tresoar: 45 topstikken = Schatten van Tresoar : 45 topstukken (2004).Jacob van Sluis, Handschriften Provinsjale Biblioteek fan Fryslân (2007): (pdf op www.tresoar.nl).

information:
Via de website www.tresoar.nl kan er in collecties, catalogi en naamregisters gezocht worden. De collectie kan fysiek op de studiezaal worden geraadpleegd.De brochure: Provinciale en Buma Bibliotheek : diepgang in kennis. Leeuwarden, [1991]. De folders: 'Provinciale en Buma Bibliotheek', [1994] en 'De lenerspas heeft een prijskaartje gekregen', [1996].Departments:


Collections of Tresoar: Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum (Fries historisch en Letterkundig Centrum):