Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer

address: Klooster 12
postal code: 7411 NH
place: Deventer
phone: 0570-693887
e-mail: info.sab@saxion.nl

opening hours:
Maandag t/m vrijdag: balies open van 13.00-17.00 uur; hal open (voor zelfstudie en PC-gebruik) vanaf 9.00 uur. In vakantieperiodes kunnen de openingstijden afwijken. Raadpleeg daarvoor de website.

highlights:
Boeken van en over de Moderne Devotie. Deventer drukken en werken met betrekking tot de regio Deventer en Overijssel.

catalogues:
Het bezit is ontsloten door middel van een geautomatiseerde catalogus, waardoor de gegevens uit de oude kaartcatalogi en gedrukte catalogi online beschikbaar zijn.

collections:
118 middeleeuwse handschriften, 42 oosterse handschriften vanaf de 13e eeuw, ± 400 latere handschriften, 2.500 stuks archivalia van letterkundigen en geleerden, waaronder 800 brieven. 300 incunabelen, 440 postincunabelen, ± 700 overige 16e-eeuwse drukken. Ruim 30.000 drukken uit de 18e-19e eeuw, waaronder een relatief grote collectie pamfletten en almanakken.

profile:
De Stads- of Athenaeumbibliotheek (SAB) heeft voor een betrekkelijk kleine bibliotheek (± 250.000 titels) een relatief groot oud bezit. Dit is te danken aan haar lange traditie. De bibliotheek ontstond reeds in 1560, toen het boekenbezit van de pas-overleden pastoor van de Mariakerk, Johannes Phoconius [Jan Bruinvis], door de stad werd aangekocht. Later zijn daar de geconfisqueerde bibliotheken van de zuster- en broederhuizen van de Moderne Devotie bijgekomen. Van 1630-1879 heeft de bibliotheek, behalve als stadsbibliotheek,gefungeerd als bibliotheek van het Deventer Athenaeum Illustre. In 1819 viel bovendien een groot deel van de collectie van de inmiddels opgeheven Hogeschool van Harderwijk aan haar toe. De SAB sloot in 1994 een samenwerkingsovereenkomst met de toenmalige Rijkshogeschool IJselland(thans Saxion Hogescholen), waardoor het zwaartepunt van de Saxionbibliotheekvoorziening bij SAB is ondergebracht. SAB is tevens wetenschappelijke bibliotheek voor Overijssel en bedrijfsbibliotheek voor de Gemeente Deventer.N.B. Sinds 2000 is de dienstverlening van het Deventer Stadsarchief en SAB geintegreerd op lokatie Klooster 12.

rooms:
Handschriften en oude drukken kunnen worden ingezien in een apart gedeelte van de studiezaal met extra beveiliging. Voor het raadplegen van oude werken gelden speciale regels.

databases:
http://www.kb.nl/stcn/http://www.mmdc.nl

publications:
Stads- of Athenaeum-bibliotheek Deventer 1560-1985 / J.C. Bedaux, A.C.F. Koch et al. Deventer, 1985.
J.C. Bedaux, 'De collectie van de Stads- of Athenaeumbibliotheek Deventer'. In: De Boekenwereld 4 (1988), p. 60-67.
J.C. Bedaux, 'De Stads- of Athenaeumbibliotheek in regionaal perspectief'. In: Panta Rhei, Nieuwsbulletin van de CBD West-Overijssel 6 (1988) 24, p. 6-9.

information:
Via de website www.sabinfo.nlCollections of Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer: