Grafisch Museum In den Groenen Zonck

address: Roosendaalsestraat 43
postal code: 4724 AB
place: Wouw
phone: 01656-302290
e-mail: grafischmuseum.indengroenenzonck@planet.nl

opening hours:
zo 13-17, niet gratis, groepen op afspraak

highlights:
Hoogdruk

catalogues:
De collectie is gedeeltelijk beschreven, er is geen catalogus beschikbaar.

collections:
Het museum heeft een unieke opstelling over het handmatig gieten van letters. Hier worden ook demonstraties in gegeven. Verder is het handmatig zetten van letters te zien in een opstelling. Na het zetten komt het drukken van de gezette tekstaan bod. Er zijn verschillende degelpersen aanwezig in het museum. Ook is er een Albion handpers uit ongeveer 1810. De druktechnieken worden regelmatig gedemonstreerd. Verder beschikt het museum over een grote verzameling boekenpersen en kopieerpersen uit allerlei tijden en strekenen dus van verschillende stijlen. Op één van de zolders is een verzameling oude schrijfmachines te zien en een verzameling oude leesplankjes. Ook onderwerpen die niet aan bod komen in het museum worden kort toegelicht in enkele vitrines zoals papiermaken, machinaal drukken, vlakdruken diepdruk. Op de zolder van het woonhuis bevindt zich het zeefdrukatelier van de eigenaar. Hier is ook een werkruimte voor kinderen om zelf te drukken.

introduction:
Het museum heeft een uitgebreide tentoonstelling over de technieken en ontwikkelingen rond de uitvinding van de boekdrukkunst. De benadering van de collectie is van boekwetenschappelijke aard. Het materiaal heeft onder andere betrekking op deproblematisering van de uitvinding van de boekdrukkunst, het met de hand gieten en zetten van letters, de opkomst van de boekdrukkunst in de Nederlanden, de ontwikkeling van colofon tot titelblad en de gang van zaken in de laat-middeleeuwse boekdrukkerij.

history:
De collectie is ontstaan als studieverzameling van materialen van de eigenaar. De verzameling van de eigenaar is in 1975 naar Wouw verhuisd, waar het museum geopend werd. Sindsdien is het uitgebreid door diverse schenkingen. Het museum is vernoemdnaar het pand 'In den Groenen Zonck'. Dit pand is eind 18e eeuws en doet dienst als woonhuis van de eigenaar. Op de zolder van het pand bevindt zich het zeefdrukatelier van de eigenaar. De twee koetshuizen naast het pand geven onderdak aan het museum.

library:
Er is een bibliotheek aanwezig in het museum. Deze is niet gecatalogiseerd.

information:
www.grafischmuseumindengroenenzonck.nl

keywords:
hoogdruk, zeefdruk, lettergieten, handzetten, boekwetenschap, letterkast, zetterij-meubel, degelpers, ijzeren handpers
Exterior of Grafisch Museum In den Groenen Zonck (Printing Museum In den Groenen Zonck)


Iron hand press (Printing Museum In den Groenen Zonck)


Printing room, interior (Printing Museum In den Groenen Zonck)


The small hand foundry (Printing Museum In den Groenen Zonck)


Part of the collection of printing and copying presses (Printing Museum In den Groenen Zonck)