Papiermolen De Schoolmeester

address: Guispad 3
postal code: 1551 SX
place: Westzaan
phone: 075-6214465
e-mail: deschoolmeester@hetnet.nl

opening hours:
doorgaans ma-vr 10-16, niet gratis

highlights:
Het ambacht van het papiermaken in stand houden door te blijven produceren.

collections:
De molen bestaat uit een voddenschuur met scheurhok waar de vodden opgeslagen en gesorteerd worden. Voorts is er de molen met de kapperij, maalbakken, kantstenen en verzijgkasten. Hier wordt de stof vermalen tot losse vezels. In het werkhuisbevindt zich de roerbak waar de vezels opnieuw met water vermengd worden. Dan zijn er de papiermachine (vroeger op stoomkracht, nu met elektromotor), de schepkuip en de natpers. In de pakkamer bevinden zich kalanders en droogpersen die de vellen papier glad en plat maken nadat zegedroogd zijn in de droogschuur van zestig meter lengte.

introduction:
De Schoolmeester is een zogenaamd 'werkend' museum. Dat wil zeggen dat het gaat om een bedrijf dat voor publiek te bezichtigen is. Het doel van de papiermolen is het ambachtelijk vervaardigen van papier en zo de laatste windpapiermolen terwereld te behouden. De molen vervaardigt 'Zaansch Bord', in diverse kleuren, diktes en formaten. Dit papier wordt onder andere gebruikt door boekbinders en kunstenaars. Al het papier wordt vervaardigd van lompen, textielafval, vlas en hennep en dus niet van houtproducten. Hetproductieproces is te volgen van grondstof tot eindproduct.

history:
Papiermolen De Schoolmeester is gebouwd in 1692 als één van ongeveer veertig papiermolens in de Zaanstreek. Oorspronkelijk bevond zich bij de molen een droogschuur (circa 90 meter). Na verwoesting is deze van het oude materiaal herbouwd. De schuuris nu 60 meter lang. In 1874 is de molen grondig opgeknapt en sinds 2002, na een restauratieproces van ongeveer 35 jaar, verkeert de molen weer in perfecte staat. Bijzonder is dat de molen sinds 1692 onafgebroken gefunctioneerd heeft.

information:
www.zaansemolen.nl

keywords:
papiermaken, papiermolen, machinaal vervaardigd papier
Papiermolen (paper mill) De Schoolmeester, exterior


Papiermolen (paper mill) De Schoolmeester, exterior


Papiermolen (paper mill) De Schoolmeester, interior


Papiermolen (paper mill) De Schoolmeester, exterior


Paper presses (paper mill De Schoolmeester)