Nederlands Steendrukmuseum

address: Oranje-Nassaustraat 8c
postal code: 5554 AG
place: Valkenswaard
phone: 040-2049841
e-mail: info@steendrukmuseum.nl

opening hours:
di-zo 13-17, niet gratis

highlights:
Steendruk

catalogues:
De collectie is grotendeels beschreven, er is geen catalogus beschikbaar.

collections:
Het Nederlands Steendrukmuseum richt zich op alle aspecten van het steendrukken. Er is een opstelling waar de uitvinding van het steendrukken toegelicht wordt met onder andere een replica van de allereerste steendrukpers van Senefelder. Hetmuseum heeft verder een brede collectie steendrukpersen uit het eind van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw. Het gaat hier om zowel handpersen als om snelpersen. Het museum heeft veel materiaal dat nodig is voor het vervaardigen van litho's waaronder een verzameling oudelithostenen. Er zijn verschillende wanden in het museum gevuld met oude affiches die door middel van het steendrukprocédé zijn vervaardigd. Daarnaast is een omvangrijke collectie met onder andere bedrukte blikken, sigarenbandjes, poëzieplaatjes en boekillustraties tezien.

introduction:
Het Nederlands Steendrukmuseum richt zich op de ontwikkeling, toepassing en techniek van het steendrukken. Er zijn regelmatig tentoonstellingen van verschillende toepassingen van steendruk zoals op blikken, sigarenbandjes en verschillendesoorten affiches. Er is een atelier aanwezig in het museum waar workshops gehouden worden met handpersen en waar bij rondleidingen demonstraties gehouden worden. Zo wil het museum de waardevolle traditie van twee eeuwen steendrukkunst als visuele communicatievorm en als kunstuitingbewaren en gestalte geven.

history:
De collectie van het museum is bijeengebracht door Peter Louis Vrijdag, de oud-directeur van steendrukkerij Vrijdag. In 2001 is het museum geopend met een collectie waaraan zijn verzameling ten grondslag ligt. Het museum bevindt zich in eenvoormalig schoolgebouw waarin ook andere (culturele) instellingen gehuisvest zijn.

library:
Er is een bibliotheek aanwezig in het museum. Deze is gedeeltelijk gecatalogiseerd.

information:
www.steendrukmuseum.nl

keywords:
vlakdruk, prentkunst, vlakdrukpers, houten handpers, ijzeren handpers, cilinderpers, lithografie
Iron hand press (Dutch Lithography Museum)


Collection of lithography stones (Dutch Lithography Museum)


Exterior of the Nederlands Steendrukmuseum (Dutch Lithography Museum)


A wooden hand press and an iron hand press (Dutch Lithography Museum)


Cans, printed by means of lithography (Dutch Lithography Museum)