Nederlands Persmuseum

address: Zeeburgerkade 10
postal code: 1019 HA
place: Amsterdam
phone: 020-6928810
e-mail: info@persmuseum.nl

opening hours:
di-vr 10-17, zo 12-17

highlights:
Het zwaartepunt van het museum ligt bij de pers en kranten, er wordt nadruk gelegd op het gebied van politieke prenten en tekeningen.

catalogues:
In 1992 is een catalogus van de collectie verschenen in boekvorm.

collections:
Het verhaal dat de gehele opstelling vertelt is dat van 400 jaar pers in Nederland. Dit verhaal wordt verteld aan de hand van drie hoofdpersonen: Abraham Casteleyn, de 17e eeuwse uitgever en drukker van de eerste krant van Nederland, deOprechte Haerlemsche Courant. Pieter 't Hoen, de 'uitvinder' van de opiniepers in de 18e eeuw. Tenslotte is er ook aandacht voor Hak Holdert, de man die de 20e eeuwse krant de Telegraaf grootgemaakt heeft. De grafische opstelling in het museum is ter illustratie van de 17e eeuwsedruktechniek bij Abraham Casteleyn geplaatst. Er is een replica van een houten handpers. Ook zijn er vitrines met, gedeeltelijk replica's van, 17e eeuws materiaal met betrekking tot het drukken van kranten zoals een letterkast met houten letter en inkttampons. Bij de opstelling iseen duidelijke video te zien waarop de techniek van het zetten, opbinden en drukken van tekst gedemonstreerd wordt.

introduction:
Het Persmuseum is een museum dat zich richt op de geschiedenis van kranten, tijdschriften, affiches, reclamedrukwerk, archieven en politieke prenten en tekeningen in Nederland. Het grafische onderdeel van dit museum richt zich op de techniekvan het drukken van kranten in Nederland. Er is een kleine grafische opstelling in het museum. Het doel van het museum is om de kennis over, het inzicht in en de beleving van de Nederlandse pers te consolideren en uit te breiden door middel van collectioneren, conserveren,documenteren, ontsluiten, toegankelijk maken, tonen en (doen) bestuderen van pershistorisch erfgoed.

history:
Het Persmuseum is in 1902 opgericht door oud-courantier Van Waalwijk. Hij had een verzameling oude kranten, die als een soort archief dienstdeed. Vanaf 2001 is het een volwaardig museum in een nieuw, toegankelijker gebouw. Het moderne gebouw aan deZeeburgerkade deelt het museum met het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) waar het museum nauw mee samenwerkt.

library:
De bibliotheek van het Persmuseum bevindt zich in die van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis in hetzelfde pand. Deze bibliotheek heeft een online catalogus.

information:
www.persmuseum.nl

keywords:
hoogdruk, handzetten, letterkast, zetterij-meubel, houten handpers, A. Casteleyn
Replica of 17th-century wooden hand press (Dutch Press Museum)


Exterior of the Nederlands Persmuseum (Dutch Press Museum)


Replica of 17th-century wooden hand press (Dutch Press Museum)


Presentation on Pieter 't Hoen (Dutch Press Museum)


17th-century composing and printing materials (Dutch Press Museum)