Museum Enschedé

address: Jan van Krimpenweg 19
postal code: 2031 CG
place: Haarlem
phone: 023-5184493
e-mail: museum@joh-enschede.nl

opening hours:
beperkte toegang: alleen op afspraak open voor onderzoekers

highlights:
Het zwaartepunt van de collectie ligt bij het volledige bedrijfsarchief. Verder is de onderlinge samenhang van de verschillende collecties erg belangrijk.

catalogues:
De collectie is gedeeltelijk digitaal gecatalogiseerd en raadpleegbaar.

collections:
De collectie van het museum wordt grotendeels gevormd door de administratie en de producten van het bedrijf Enschedé: het bedrijfsarchief, het waardedrukwerk, kranten, letterproeven, bijbels, het drukkerijarchief en het familiearchief. Verderbezit het museum enkele grotere machines en een grote collectie handgereedschappen, stempels en matrijzen. Bijzonder is ook de Laurens Jansz. Coster-collectie. Deze verzameling bevat allerlei materiaal over de Coster-Gutenbergkwestie. Oude, vermeende Costerdrukken, literatuur encorrespondentie over de kwestie geven een compleet beeld van de zaak.

introduction:
Museum Enschedé is een zogenaamd bedrijfsmuseum dat als doel heeft om de geschiedenis van het bedrijf Joh. Enschedé en van de familie te behouden. Het museum beheert een grote collectie grafisch materiaal dat in de loop van de jaren verzameldis als bedrijfsarchief. Dit omvat onder andere de boekhouding en correspondentie van het bedrijf, maar ook het zogenaamde fonds van de drukkerij. Een tweede belangrijk deel van de collectie is het familiearchief van de familie Enschedé en van de andere directeuren van de firma. Dezecollectie omvat onder andere persoonlijke correspondentie en privé-verzamelingen van de directeuren en familieleden.

history:
Aan het einde van de 19e eeuw bestond er bij Enschedé een museumkamer waar gasten werden ontvangen. In 1904 werd officieel de Stichting Museum Enschedé opgericht. In 1935 werd deze ontbonden en in 1946 heropgericht. Het museum bevindt zich nu ineen ondergrondse kluis die deel uitmaakt van het grote bedrijfscomplex van de firma Enschedé. In 1990 was het museum één van de laatste onderdelen van het bedrijf dat verhuisde van het eeuwenoude bedrijf aan het Klokhuisplein naar de nieuwe locatie aan de rand van destad.

library:
De technische bibliotheek van het museum is gecatalogiseerd. De catalogus is uit 1953.

publications:
F.W. Lantink, K. Sierman en J. de Zoete, Voor stad en staat: Joh. Enschedé 2003-1703: beelden van driehonderd jaar bedrijfsgeschiedenis. Haarlem 2003C. Enschedé, Typefoundries in the Netherlands from the fifteenth to the nineteenth century : a history based mainly on material in the collection of Joh. Enschedé en Zonen at Haarlem, Haarlem 1978J. de Zoete 'Het Museum Enschedé in Haarlem', In: Jaarboek voor de Nederlandse Boekgeschiedenis 7 (2000) pag. 159-173

information:
www.museumenschede.nl

keywords:
hoogdruk, vlakdruk, diepdruk, lettergieten, prentkunst, letterkast, zetterij-meubel, degelpers, ijzeren handpers, cilinderpers, ets, Enschedé (firma, familie)
Museum Enschedé, interior


Museum Enschedé, interior


Cabinets containing the extensive collection of matrices (Museum Enschedé)


Exterior of the Museum Enschedé


Museum Enschedé, interior