GR-ID

address: Rabenhauptstraat 65
postal code: 9725 CC
place: Groningen
phone: 050-5256497

opening hours:
di-zo 13-17, niet gratis

highlights:
Hoogdruk

catalogues:
Het bezit van het museum is wel gecatalogiseerd, er is nog geen catalogus in boekvorm beschikbaar.

collections:
De collectie hoogdruk in het GR-ID is het grootst. Er is een reconstructie van een stoomdrukkerij te zien. Hier is alles aanwezig wat in een 19e eeuwse stoomdrukkerij thuishoort: een afdeling van de zetterij met allerlei handzetmaterialen, eenstopcilinderpers en trapdegel die aangedreven konden worden door een stoommachine. In de grote zaal is een deel ingericht als zetterij. Hier is naast handmatig zetten ook machinezetten te zien. Verder is de zaal gevuld met veel verschillende persen. De oudste is een ijzerenschroefpers uit 1830, verder zijn er verschillende handmatige en geautomatiseerde degelpersen te zien, enkele cilinderpersen en een grote drukpers met een rol papier. Deze laatste was bedoeld om kettingformulieren te produceren. Veel van de machines in de zaal zijn werkend en enkeledaarvan worden regelmatig gedemonstreerd. In het museum bevindt zich verder een clichéfabriek waar het principe van fotografische productie van clichés getoond wordt. Ook is er een klein steendrukatelier en een boekbindatelier. Op de zolder van het museum is de werkplaats van H.N.Werkman te bezoeken, een kunstenaar die in de jaren '20 begon met het maken van zogenaamde 'druksels', kunstwerken die hij rolde, stempelde en drukte met behulp van verschillende grafische materialen.

introduction:
GR-ID, museum voor het realiseren van GRafische IDeeën (voorheen Grafisch Museum) bezit een collectie hoogdruk-, vlakdruk- en diepdrukpersen en verdere materialen die de geschiedenis van het gedrukte woord tot en met de laatste loodtechniekenlaat zien. Bijzonder in de collectie is de werkplaats van H.N. Werkman, die werkte met verschillende grafische gereedschappen en materialen.

history:
In verband met de technische vernieuwingen in zijn bedrijf spande J.A.L. de Poel, de directeur van clichéfabriek De Poel, zich in om het vakmanschap en de apparatuur van de oude druktechnieken te bewaren voor het nageslacht. Daarom werd rond 1975de Vereniging tot Behoud van Grafische Machines opgericht. Later veranderde deze vereniging in de Stichting Grafisch Museum Groningen. In 1991 opende het museum haar deuren in een oude school, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School door de Groningse architect Siebe JanBouma.

library:
Het museum beschikt over een bibliotheek met een catalogus in kaartvorm, een gedeelte is digitaal ontsloten.

publications:
W. Crouwel en J.A. Niemeijer, Bulder opnieuw. Groningen 2003.J. Mulder en W. Kiewiet-Vos, Letterproef uit de collectie van het Grafisch Museum Groningen. Groningen 2000.J. Mulder, Van kleitablet tot kettingformulier: de ontwikkeling van de geschreven taal. Groningen 1997.J. Mulder, Van schroefpers tot offsetrotatie: de ontwikkeling van de drukpers. Groningen 1997.J. Mulder, Van Laurens Jansz. Coster tot Apple Macintosh: vijf eeuwen tekstverwerking. Groningen 1993.

information:
www.gr-id.nl/nl

keywords:
hoogdruk, vlakdruk, diepdruk, machinezetten, handzetten, boekbinden, letterkast, zetterij-meubel, clichés, vlakdrukpers, degelpers, cilinderpers, ijzeren handpers, lithografie, H.N. Werkman
Cylinder press (Printing Museum Groningen)


H.N. Werkman's workshop (Printing Museum Groningen)


Lithography printing room, interior (Printing Museum Groningen)


Sewing frame in the bindery (Printing Museum Groningen)


Exterior Grafisch Museum (Printing Museum) Groningen