Zeeuwse Bibliotheek

address: Kousteensedijk 7
postal code: 4331 JE
place: Middelburg
phone: 0118-654000
e-mail: info@zeeuwsebibliotheek.nl

opening hours:
Vanaf 30 augustus 2008: zondag en maandag gesloten; dinsdag t/m vrijdag : 10.00 -21.00 uur. Zaterdag (juni-augustus) : 10.00-13.00 uur.

highlights:
Humaniora en Zelandica.

catalogues:
Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. 7 delen. Middelburg, 1905-1918. (Bij de brand in 1940 is materiaal verloren gegaan. Deze catalogus is derhalve niet betrouwbaar).

catalogues:
Den Zeusen beesem : catalogus van de Nederlandse pamfletten (alsmede de niet-Zeeuwse plakkaten en ordonnanties) tot en met 1795, aanwezig in de Zeeuwse Bibliotheek / W.C. Zijlstra. 2 delen, en registerdeel. Middelburg, 1994.

catalogues:
Handschriftencatalogus is in bewerking, deels toegankelijk via de catalogus.

catalogues:
Het oude gedrukte bezit is toegankelijk via de catalogus.

catalogues:
De ordonnanties zijn beschreven op werkvellen en staan, alfabetisch op auteur of hoofdwoord uit de titel in klappers in de raadpleegruimte op de 2e verdieping.

catalogues:
19e-eeuwse drukken, kinderboeken, bibliofiele drukken en Doré-uitgaven zijn reeds opgenomen in de geautomatiseerde catalogus.

collections:
± 7.000 handschriften, inclusief brieven, vanaf de vroeg-moderne tijd, met nadruk op handschriften van Zeeuwse personen. 24 incunabelen, 104 postincunabelen, 429 overige 16e-eeuwse drukken, ± 3.000 17e-eeuwse drukken. ± 6.000 18e-eeuwsedrukken, ± 23.000 19e-eeuwse drukken, ± 5.193 pamfletten, ± 3.000 ordonnanties. ± 8.500 kinderboeken 18e eeuw-1940 en 3.000 à 4.000 Nederlandstalige bibliofiele uitgaven.

profile:
Het oude en bijzondere bezit van de Zeeuwse Bibliotheek (ZB) bestaat uit alle werken tot 1901, de zeldzame (bibliofiele) uitgaven en alle bijzondere collecties. De conservator en de assistent-conservator zetelen op de eerste verdieping. Toegang tothet oude oud bezit is mogelijk via de conservator, de inlichtingenbalie op de 2e verdieping en de catalogus.

rooms:
Op de tweede verdieping is een aparte kamer bestemd voor het raadplegen van oud materiaal. De aanvragen daarvoor dienen gedaan te worden via de inlichtingenbalie op de tweede verdieping.

publications:
De Provinciale Bibliotheek van Zeeland / B.D.H. Tellegen. Middelburg, 1953.
De geschiedenis van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland / W.D. de Bruine. Middelburg, 1972.
De functie van de Provinciale Bibliotheek in Zeeland / J.C. Bruynooge. Middelburg, 1975.
Driemaal is scheepsrecht : 125 jaar bibliotheekwerk te Middelburg / M.P. de Bruin. Middelburg, 1985.
De Zeeuwse Bibliotheek als wetenschappelijke bibliotheek / samengesteld door de werkgroep W.B., onder redactie van A.J. van Kraaij. 2e, herziene versie. Middelburg, 1990.
Kijk hoe de stilte verdween : een korte kroniek van vijf bibliotheken die samen de Zeeuwse Bibliotheek vormen 1859-1985 (1992)./L. van der Doe - van der Geest. Middelburg, 2005. Tweede gewijzigde druk.

information:
Via de website http://www.zeeuwsebibliotheek.nl
Het boekje 'Uitleenreglement voor het gebruik van de Zeeuwse Bibliotheek' (laatste versie juli 1996).Collections of Zeeuwse Bibliotheek: