Vrije Universiteit, Vereniging 'Het Bilderdijk-Museum'

address: Fokkerlaan 36 (Secretaris: dr. M. van Hattum)
postal code: 1185 JC
place: Amstelveen
phone: 020-6454368

catalogues:
Inventaris van de handschriften, aanwezig in de collectie van het Bilderdijk-Museum, gevestigd te Amsterdam / M. van Hattum. [Amsterdam], 1987.

catalogues:
Het Bilderdijk-Museum : catalogus van kunstvoorwerpen. Leiden, 1992.

catalogues:
Catalogus van de gedrukte werken aanwezig in de collectie van het Bilderdijk-museum gevestigd te Amsterdam / [F.C.L. Verouden]. Amsterdam, 1994.

collections:
1.900 gedrukte werken, 3.700 handschriften, knipsels, objecten van en over Bilderdijk.

introduction:
De vereniging 'Het Bilderdijk-Museum' (BildMus), opgericht in 1908, is gehuisvest in de Bibliotheek Vrije Universiteit. Het is de grootste Bilderdijk-verzameling in Nederland.

profile:
De verzameling bevat onder meer brieven aan Bilderdijks uitgever Uylenbroek, en de briefwisseling met Isaac da Costa. Maar ook schilderijen, en tekeningen van Bilderdijk zelf. Het museum beschikt over een eigen website. De drukken zijn in de UBVU-catalogus opgenomen (onder signaturen die beginnen met BILD.MUS), de handschriften niet. De documenten kunnen worden ingezien op de studiezaal van de afdeling Handschriften en Oude Drukken van de UBVU. De realia zijn niet geïnventariseerd, de kunstvoorwerpen wel.

information:
http://www.bilderdijkmuseum.vu.nl/index.htmlCollections of Vrije Universiteit, Vereniging 'Het Bilderdijk-Museum':