Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek

address: Singel 425
postal code: 1012 WP
place: Amsterdam
phone: 020-5252301
e-mail: secr-uba@uva.nl

opening hours:
De algemene studiezaal, vakstudiezaal en juridische studiezaal zijn geopend maandag t/m vrijdag 9.00-24.00 uur, zaterdag 9.30-17.00 uur, zondag 11.00-17.00 uur. De publieksafdelingen zijn geopend maandag t/m vrijdag 9.30-17.00 uur. De lenersdienstenzijn geopend maandag 11.00-17.00 uur, dinsdag en donderdag 9.30-20.00 uur, woensdag en vrijdag 9.30-17.00 uur, zaterdag 9.30-12.45 uur. De zalen van de onderzoekscollecties hebben afwijkende openingstijden, die in de beschrijving ervan worden vermeld.

introduction:
De bibliotheek van de Universiteit van Amsterdambestaat uit de Universiteitsbibliotheek (UBA)en 7 facultaire bibliotheken. Het totale universitaire bibliotheekbezit omvat ca. 4 miljoen banden, ca. 14.500 lopende tijdschriften, 200middeleeuwse en ca. 70.000 moderne handschriften, ca. 500.000 brieven, ca. 145.000 kaarten en een groot aantal elektronische bestanden. De collecties zijn verspreid over alle takken van de wetenschap

information:
Via de website http://www.uba.uva.nl
De folders 'Gids voor Bezoekers', 'Lenen en raadplegen', 'Handleiding Online Publiekscatalogus' en 'Handleiding voor bezoekers'. Deze laatste folder is ook in het Frans, Duits en Engels beschikbaar.Departments:


Collections of Universiteit van Amsterdam, Universiteitsbibliotheek: