Universiteit Leiden, Universiteitsbibliotheek

address: Witte Singel 27
postal code: 2311 BG
place: Leiden
phone: 071-5272800 (receptie) / 5272814 (Informatiebalie & Uitleenbalie)
e-mail: helpdesk@library.leidenuniv.nl

opening hours:
Maandag t/m vrijdag 8.30-22.00 uur. (Na 16.00 uur beperkte openstelling) Zaterdag 9.30-17.00 uur (beperkte openstelling). Zondag 13.00-17.00 uur (beperkte openstelling). Tijdens vakanties en feestdagen gelden andere openingstijden. Deraadpleegruimten van de bijzondere studiezalen zijn 's avonds en op zaterdag en zondag gesloten.Uitleenbalie:boeken aangevraagd na 16:00 uur liggen de volgende werkdag om 9.30 uur klaar. In het weekend is het magazijn gesloten.Bijzondere Collecties: maandag-vrijdag 9.30 tot 16.45 uur. Er worden geen stukken uit de kluis gehaald tussen 12.30-13.30 en na 16.30 uur.

introduction:
De bibliotheek van de Universiteit Leiden wordt gevormd door de universiteits-bibliotheek (UBL) en de instituutsbibliotheken. Tweederde van het bibliotheekbezit is geplaatst in de universiteitsbibliotheek.

profile:
De universiteitsbibliotheek van Leiden beschikt over vier afdelingen waar het bijzondere materiaal wordt beheerd. Aangezien aan de Leidse universiteit vanouds een zeer breed scala aan talen en culturen wordt bestudeerd, is de belangrijksteverdeling in de UBL die tussen de Westerse en Oosterse afdeling. Beide beschikken over een eigen studiezaal met een handboekerij. De Westerse afdeling bestaat uit: Westerse Handschriften, Westerse Gedrukte Werken en de Collectie Bodel Nijenhuis (kaarten). De Oosterse afdeling(Legatum Warnerianum) is niet verder onderverdeeld, en behelst de Oosterse Handschriften, Letteren en Geschiedenis.

history:
In 1585 werd aan de in 1575 gestichte universiteit de eerste bibliothecaris benoemd, in 1587 werd de eerste boekkamer opengesteld, beide jaren kunnen gelden als begin van de universiteitsbibliotheek. Aan de collectie van de bibliotheek is deaanwezigheid van grote uitgevershuizen in Leiden en van geleerden van faam, verbonden aan de universiteit, goed af te lezen. Veel handschriften en gedrukte werken zijn afkomstig uit de eigen bibliotheken van geleerden, en door aankoop, schenking of legaat in deuniversiteitsbibliotheek terechtgekomen. De handschriften bleven veelal bij elkaar, de gedrukte werken raakten merendeels verspreid over de magazijnen. De namen van de voormalige eigenaars zijn dan ook niet bij de afzonderlijke collecties gedrukte werken terug te vinden. Een aantalvan deze namen wordt daarom hier vermeld: J.J. Scaliger, I. Vossius, J. Lipsius, J. Gool, L. Warner, P. van Musschenbroek, J.J. Wepfer, P. Camper en P. Marchand. Hun werken bestrijken het brede terrein van theologie, klassieke letteren, archeologie, geschiedenis, oriƫntalistiek,natuurwetenschappen, geneeskunde, botanie, rechten en geschiedenis van de boekdrukkunst. In de bibliotheek is een grote collectie pamfletten aanwezig, waarvan het grootste deel behoort tot de Bibliotheca Thysiana (zie aldaar). Naast legaten, schenkingen en aankopen uit het bezit vangeleerden verkreeg de bibliotheek ook het recht op een exemplaar van elk boek waarvoor de Staten privilege tot drukken gaven. Hierdoor verwierf ze in de 17e en 18e eeuw een kleine, maar bijzondere collectie van gedrukte muziekpartituren. Een zeer grote uitbreiding van het boekenbezitkwam tot stand in de 19e eeuw door de bruikleen van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (MNL), die nog steeds wordt aangevuld.

publications:
Geschiedenis der universiteits-bibliotheek te Leiden / P.C. Molhuysen. Leiden, 1905.
E. Hulshoff Pol, 'The library'. In: Leiden University in the seventeenth century : an exchange of learning / Th.H. Lunsingh Scheurleer en G.H.M. Posthumus Meyjes (redactie). Leiden, 1975, p. 395-459.
Bibliografie van gedrukte catalogi betrekking hebbend op het bezit van de Universiteitsbibliotheek te Leiden en de daarin opgenomen bruiklenen / J.E.F. ter Beek. Leiden, 1989. (Kleine publicaties van de Leidse Universiteitsbibliotheek ; 5). De bibliografiebevat 132 nummers van gedrukte catalogi verschenen tussen 1595 en november 1988, zowel van het gehele bezit als van deelcollecties, bruiklenen en tentoonstellingen.

information:
Via de website http://www.bibliotheek.leidenuniv.nl/
De folders 'Algemene informatie Universiteitsbibliotheek Leiden', 'Regels voor het gebruik van de Universiteitsbibliotheek', 'Het zelfstandig aanvragen van boeken en tijdschriftartikelen uit andere bibliotheken',
'Zoeken in de Online Publieks Catalogus', en diverse andere folders over lenen, zoeken, boeteregelingen en het gebruik van cd-rom.Departments:


Collections of Universiteit Leiden, Universiteitsbibliotheek: