Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken

address: Gasthuisstraat 32
postal code: 2011 XP
place: Haarlem
phone: 023-5157600

opening hours:
Maandag, dinsdag en donderdag 11.00-20.00 uur. Woensdag en vrijdag 11.00-18.00 uur. Zaterdag 10.00-16.00 uur.

history:
In de 16e eeuw vormde onteigend RK-boekenbezit uit kerken en kloosters de grondslag voor een aantal stads- of academiebibliotheken. Zo ook in Haarlem, waar in 1596 de 'Libry' werd ingesteld door het stadsbestuur. Tot 1821 werd de libry uitsluitendbezocht door de elite. In dat jaar werd de eerste stadsbibliothecaris aangesteld. Deze, Abraham de Vries, catalogiseerde het gehele bezit opnieuw en gaf de aanschaf een grote impuls. Overigens lag deze aanschaf vrijwel louter op het gebied van de uitvinding en geschiedenis van deboekdrukkunst. Sinds 1921 werd de Stadsbibliotheek openbaar en werd er een openbare leeszaal aan toegevoegd.

publications:
Bij het herdenken van 350 jaar Stads-bibliotheek (en leeszaal) van Haarlem, 1596-1947 / P.V. de Wit. Haarlem, 1947.
Uit de voorgeschiedenis van de Stadsbibliotheek te Haarlem. Haarlem, 1971.
S. Helder, 'De nieuwe Stadsbibliotheek in Haarlem'. In: Bibliotheek en Samenleving 3 (1975), p. 482-488.
H. Krol, 'Lotgevallen van de Stadsbibliotheek Haarlem tijdens de donkere bezettingsjaren 1940-1945'. In: Waardevol oud papier : feestbundel bij het tienjarig bestaan van Bubb Kuyper Veilingen Boeken en Grafiek 1986-1996 / eindredactie Nop Maas. Haarlem, 1996,p. 162-170.

information:
De folder 'De Oude Boekerij en Bijzondere Collecties'.Departments:


Collections of Stichting Stadsbibliotheek Haarlem en Omstreken: