Stadsbibliotheek Maastricht

address: Centrale vestiging: Centre Céramique, Avenue Céramique 50
postal code: 6221 KV
place: Maastricht
phone: 043-3505600
e-mail: mail@sbm.nl

opening hours:
Dinsdag en donderdag 10.30-20.30 uur. Woensdag en vrijdag 10.30-17.00 uur. Zaterdag 10.00-15.00 uur. Zondag 13.00-17.00 uur (niet in juli en augustus).

highlights:
'Limburgensen': Maastrichtse drukken en werken over de regio in de ruimste zin.

catalogues:
Catalogus bibliothecae Mosa Trajectinae / A. van den Heuvel. 1753. Handschrift Parijs, Bibliothèque National. Handschrift Maastricht, Gemeentearchief Hs 204a. Microfiches op de Stadsbibliotheek Maastricht.

catalogues:
Catalogue de la bibliothèque de Maestricht / F. Cavelier. 1803. Handschrift Maastricht, Gemeentearchief Athen. 90. Microfiches op de Stadsbibliotheek Maastricht.

catalogues:
Catalogue de la bibliothèque de Maestricht / W.J.A. Cavelier. 1837. Handschrift Maastricht, Gemeentearchief Hs. 204c. Handschrift Maastricht, Gemeentearchief Hs. 204b (is afschrift van Hs. 204c).

catalogues:
Catalogus der Stadsbibliotheek van Maastricht : bewerkt vooral als "Bibliotheca Limburgensis" / A.J. Flament. Maastricht, 1888-1894. 2 delen. (De in deze catalogus genoemde handschriften bevinden zich sinds 1978 op het Gemeentearchief Maastricht).

catalogues:
Catalogus der Gemeente-Bibliotheek te Maastricht. Maastricht, 1931-1934. 4 stukken (gestencild).

collections:
20 handschriften, 107 incunabelen, 305 postincunabelen, 1.150 overige 16e-eeuwse drukken. 4.950 17e-eeuwse drukken, 4.500 18e-eeuwse drukken, 24.800 19e-eeuwse drukken. ± 750 pamfletten, ± 750 ordonnanties.

profile:
De oude collectie van de Stadsbibliotheek Maastricht (SBM) bevat vooral humaniora, en weerspiegelt het afwijkende karakter van de regio en zijn geschiedenis: meer naar het zuiden en oosten gericht dan de rest van Nederland, katholiek èn -in minderemate- protestants, deels Franstalig. De nadruk in de collectie ligt op juridica (waaronder Limburgse rechtsbronnen) en geschiedenis, beide met name ook van de Zuidelijke Nederlanden en het Rijnland. Daarnaast zijn er veel klassieken en is er ruime aandacht voor Nederlandse literatuur(onder meer Bilderdijk) en Franse belles-lettres. In de collecties komen ook ± 2.300 Franse en Nederlandse kinderboeken voor uit de 15e-19e eeuw.

rooms:
Tijdens de openingsuren van de bibliotheek kan de collectie in de studiezaal geraadpleegt worden. Buiten de openingstijden is raadpleging op afspraak mogelijk. Over het algemeen bedraagt de tijd tussen aanvraag en levering slechts enkele minuten.Aanvragen van oude werken kan ook per mail: mail@sbm.nl. ; Ruim 1/4 van de oude collecties is opgenomen in de NCC/GGC, de rest is opgenomen in de alfabetische kaartcatalogus. ; In de 'Bibliografie van Limburg'zijn de Limburgse publicaties, dan wel publicaties over Limburgseonderwerpen op onderwerp te vinden.

publications:
A.J. Flament, 'Het bibliotheekwezen te Maastricht en in het bijzonder de Stadsbibliotheek van haar ontstaan tot heden'. In: Catalogus der Stadsbibliotheek van Maastricht : bewerkt vooral als "Bibliotheca Limburgensis". Maastricht, 1888-1894. Deel 1, p. (17)-(131) + appendix p. III-LXXII.
J.P.L. Spekkens, 'La bibliothèque'. In: L'école centrale du Département de la Meuse-Inférieure, Mastricht 1797-1804. Nijmegen, 1951, p. 111-125.
H.H.E. Wouters, 'Een bibliotheque voor den meesten luyster van de stadt'. In: Miscellanea Trajectensia. Maastricht, 1962, p. 2-28.
P.J.H. Ubachs, 'Een bibliotheek voor u : de bibliotheekwereld tussen 1960 en 1985'. In: Tussen twee bruggen : Maastricht in de tijd van Baeten. Maastricht, 1985, p. 155-173.

information:
Via de website http://www.centreceramique.nl
Er is een ledenmap met diverse folders over de bibliotheek zoals huisregels, openingstijden en interbibliothecair leenverkeer.Collections of Stadsbibliotheek Maastricht: