Rotterdamsch Leeskabinet

address: p/a Erasmus Universiteit, Burgemeester Oudlaan 50
postal code: 3062 PA
place: Rotterdam
phone: 010-4081195
e-mail: kabinet@ubib.eur.nl

opening hours:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 9.00-16.30 uur. Donderdag 9.00-20.00 uur. Zaterdag 10.00-12.15 uur. De leeszalen blijven iets langer open dan de uitleen- en informatiebalie.

highlights:
Geschiedenis, onder andere Nederland en Nederlands-Indië. Geografie, atlassen, reisbeschrijvingen en topografie. Taal- en letterkunde, vooral Nederlandse, godsdienst. Recht, vooral Nederlandse rechtsbronnen, V.O.C. en Rotterdam.

catalogues:
Catalogus van de oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet / I.W. Wildenberg. Rotterdam, 1988.

catalogues:
De catalogi van het Leeskabinet zijn momenteel voor ± 1/3 ingevoerd in de OPC, voor 2/3 nog via kaartcatalogi.

collections:
1.200 oude drukken, waaronder ± 120 pamfletten, 15 prijsbanden en een aantal 17e- en 18e-eeuwse atlassen.

introduction:
De vereniging 'Rotterdamsch Leeskabinet' (Leesk.) werd opgericht in 1859 als algemene en wetenschappelijke bibliotheek. Met behoud van zelfstandigheid werkt het Leeskabinet sinds 1971 nauw samen met de Erasmus Universiteit. De bibliotheek van± 210.000 delen, die nog steeds wordt uitgebreid, is sindsdien gevestigd in de universiteitsbibliotheek op het complex Woudestein.

rooms:
Er is geen aparte studiezaal voor het oudere bezit en de bijzondere collecties. In verband met de geringe raadpleegfaciliteiten is het aan te bevelen een afspraak voor bezoek te maken.

publications:
Honderd jaar Rotterdamsch Leeskabinet 1859-1959 / J.E. van der Pot. Rotterdam, 1959.
Leeskabinet : grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet 1859-1984. Leiden, 1984.J.Craandijk, 'Het Rotterdamsch Leeskabinet 1859-1884', overdruk voor de leden van het Leeskabinet uit Eigen Haard 1884.Leeskabinet : grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet, 1859-1984 / [uitg. door het Rotterdamsch Leeskabinet onder auspicie¨n van de Stichting Historische Publicaties Roterodamum ; bijdr. van J.W. de Jong .. et al.]. Leiden : Brill, 1984.(Historischewerken over Rotterdam, nr. 35. Kleine reeks)Parklaan 3 : het huis en zijn bewoners / Peter Bulthuis. Rotterdam : Koppel uitgeverij, 1999. (Historische werken over Rotterdam, 130). Hierin: over het Leeskabinet p. 80-88

information:
via de website: http://www.eur.nl/rlk/wwweurnlrlk/De folder 'Rotterdamsch Leeskabinet'.Collections of Rotterdamsch Leeskabinet: