Museum Meermanno, Bibliotheek

address: Prinsessegracht 30
postal code: 2514 AP
place: Den Haag
phone: 070-3462700
e-mail: bibliotheek@meermanno.nl

opening hours:
Het museum is geopend t/m 31-12-2008: dinsdag t/m vrijdag 11.00-17.00 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen 12.00-17.00 uur.Per 1-1-2009: disndag t/m zondag 12-17 uur. Gesloten op 1e kerstdag en nieuwjaarsdag. De leeszaal van het museum is op afspraak geopend. Het is raadzaam minimaal een week van te voren telefonisch contact op te nemen voor het inzien van collectiestukken.

history:
Museum Meermanno is gevestigd in het voormalige woonhuis van Willem Hendrik Jacob baron Van Westreenen van Tiellandt (1783-1848) die bij zijn overlijden zijn huis en verzamelingen, voornamelijk bestaand uit oude drukken, handschriften en oudheden,naliet aan de Staat der Nederlanden. In zijn verzameling bevinden zich talrijke handschriften en drukken uit de bibliotheek van Gerard (1722-1771) en Johan Meerman (1753-1815). Deze bibliotheek was door Johan Meerman aan de stad Den Haag gelegateerd, maar werd door haar geweigerd. In1824 volgde toen de veiling, tot verontwaardiging van Van Westreenen, Johans achterneef. Hij kocht onderdelen op voor zijn eigen verzameling. Uit piëteit jegens zijn verwanten voegde hij de naam Meerman aan die van zijn museum toe. De sterk beperkende bepalingen die aan VanWestreenens legaat verbonden waren, waardoor de collectie ontoegankelijk en statisch was, werden tweemaal bij Koninklijk Besluit gewijzigd (1935 en 1950). Hierdoor werd de toegankelijkheid van het museum en zijn collecties sterk vergroot en kon aan de in beginsel statische collectievan vóór 1848 een collectie boekkunst van 1848 tot heden onder de naam Museum van het Boek worden toegevoegd. Vertrekpunt van en richtinggevend voor deze nieuwe, nog steeds groeiende collectie was de verzameling van Jhr. M.R. Radermacher Schorer (1888-1956). Heette het museum sinds1960 Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum / Museum van Boek, na de verzelfstandiging in 1995 werd dit: Museum van het Boek / Museum Meermanno-Westreenianum, en sinds 2001 luidt de naam: Museum Meermanno.

publications:
Casper de Jong, 'Die Bücherei des Museums Meermanno-Westreenianum'. In: Zeitschrift für Bücherfreunde, 17 (1925), p. 53-65.
C. Reedijk, 'On the history of the museum'. In: Innovation within tradition. The Hague, 1967, p. 7-23.
Dora van Velden, "Het huis Prinsessegracht 30 en omgeving". Den Haag, 1972.
R.E.O. Ekkart, 'The Dutch Museum of the Book'. In: Art Libraries Journal, 12 (1987), p. 25-28.
C. Reedijk, '"Een fraay gezigt". Museale verschijnselen in en om de Koninklijke Bibliotheek'. In: Bibliotheek, wetenschap en cultuur : opstellen aangeboden aan mr. W.R.A. Koops (...).Groningen, 1990, p. 333-369.
W.A. Laseur, "Het Museum-Meermanno-Westreenianum: een bijdrage tot de geschiedenis van het museum en zijn bewoners". Den Haag, 1998.

information:
In het najaar verschijnt een Nederlands en Engelstalige museumgids met daarin beschrijvingen van vijfig hoogtepunten uit de collectie.Departments:


Collections of Museum Meermanno, Bibliotheek: