Bibliotheca Thysiana

address: Rapenburg 25
postal code: 2311 GG
place: Leiden
phone: 071-5140879
e-mail: specialcollections@library.leidenuniv.nl

catalogues:
Catalogus der bibliotheek van Joannes Thysius / [P.A. Tiele]. Leiden, 1879.

catalogues:
Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten : verzamelingen van de bibliotheek van Joannes Thysius en de bibliotheek der Rijks-Universiteit te Leiden / Louis D. Petit en H.J.A. Ruys. 4 delen. Den Haag, 1882-1884 ; Leiden, 1925-1934.

profile:
De Bibliotheca Thysiana is een voormalige particuliere bibliotheek, nagelaten door de jurist Johannes Thysius (1621-1653). Hij bepaalde dat zijn bibliotheek na zijn dood opengesteld zou worden en aangevuld. Hij liet daartoe een fonds na waaruit ookde bouw van de bibliotheek werd bekostigd. Het bestuur van de bibliotheek is in handen van een curatorium, bestaande uit hoogleraren van de universiteit Leiden. De bibliotheek omvat zeldzame en kostbare werken uit de 15e-19e eeuw, waaronder een collectie Swedenborgiana. Daarnaastbezit de bibliotheek een omvangrijke pamflettencollectie, die zowel Nederlandse als Franse, Duitse en Engelse pamfletten bevat. Alle boeken zijn opgenomen in de catalogus van de universiteitsbibliotheek Leiden en herkenbaar aan de signatuur 'Thysia". De titels zijn via de UBL terinzage aan te vragen. De collectie wordt thans niet meer aangevuld.Collections of Bibliotheca Thysiana: