Search result 19 of 22


Auction catalogue of the possessions of Willem Bilderdijk, 1832

Immerzeel, J (auteur/author)
Bree, M. van (illustrator)
Velyn, P. (graveur/engraver)
year: 1832

type: titelblad
title page
technique: gravure
detail: nee
dimensions: 21 x 25,5 cm.
related persons: Bilderdijk, Willem
related terms: veilingcatalogi particuliere bibliotheken titelpagina's
period: 19e eeuw
classification:
H: Bibliofilie, particuliere collecties

contents: This auction catalogue of the possessions of 'the Great Bilderdijk', who died in 1831, contains a varied collection of books including a number of manuscripts and early editions. Their value, according to those who compiled the catalogue, was primarilydetermined by 'the name and the fame of their previous owner'. The auction took place from 6 to 9 August 1832.

origineel:
source: Immerzeel, J. - Catalogus eener merkwaardige verzameling van boeken en Handschriften, waaronder verscheiden werken met aanteekeningen van den heer Bilderdijk, in verschillende talen; voorts van eenige schilderijen; teekeningen, waaronder van den heer en van mevr.Bilderdijk; prenten, ten deele in lijst en glas; borduursels in het zwart en in kleuren, door mevr. Bilderdijk; liefhebberijen en diverse voorwerpen uit de studeerkamer van den overledene, landkaarten, boekenkasten enz., alles nagelaten door wijle den wel edelen gestrengen heer mr.Willem Bilderdijk, en al hetwelk zal worden verkocht ten huize van J. Immerzeel Junior te Amsterdam (Kalverstraat, nabij de Olieslagerssteeg) op den 6den Augustus 1832. - Amsterdam : J. Immerzeel Junior, 1832, titelpagina
available in: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Verz Cat 15716

©description: Den Haag Koninklijke Bibliotheek
©reproduction: Den Haag Koninklijke Bibliotheek
handbook


other images with the same classification