Search result 7 of 78

G.J. Beeldsnijder van Voshol [Gerard Johannes] (1791-1853), verzamelaar.
1,1 m archief uit de periode 1800-1853. Bevat ingekomen brieven, gedichten, andere stukken en een autografenverzameling.

Koninklijke Bibliotheek
abbrev.: KB

bibliography:
Kees Thomassen, 'De autografen- en albaverzameling van G.J. Beeldsnijder van Voshol'. In: Opstellen over de Koninklijke Bibliotheek en andere studies. Hilversum, 1986, p. 283-297. Zeldzaam & kostbaar : vijf jaar aanwinsten Bijzondere Collecties 1987-1991 /[eindredactie Ad Leerintveld en Henk Porck]. Den Haag, 1992, p. 70, 181, 197.

classification:
01.40 Algemene bronnenverzamelingen: algemeen
sub: Algemene bronnenverzamelingen
keywords:
bibliofilie
alba amicorum (vorm)
handschriften (vorm)