Search result 5 of 78

Alpinisme.
De bibliotheek van de in 1902 te Leiden opgerichte Koninklijke Nederlandse Alpenvereniging omvat ± 1.500 boeken en 98 tijdschriften (± 38 m). De bibliotheek is in bruikleen verworven in 1957.

Koninklijke Bibliotheek
abbrev.: KB

bibliography:
De collectie is bijeen geplaatst. Catalogus Koninklijke Nederlandse Alpen-Vereniging. Den Haag, [1975].

classification:
76.12 Takken van sport
keywords:
sport en spel