Search result 3 of 78

A.E.H. Swaen [Adriaan Ernst Hugo] (1863-1947), hoogleraar Engels te Groningen.
Een verzameling van ± 200 boeken over het jagen met valken en andere roofvogels, geschonken uit de nalatenschap van prof. A.E.H. Swaen in 1948. Behalve op zijn eigen vakgebied publiceerde Swaen ook regelmatig over zijn liefhebberijen, waaronder de valkerij en het vogelleven een belangrijke plaats innamen. Zijn bekendste werk op dit terrein is De valkerij in de Nederlanden uit 1937. De collectie wordt via incidentele aanschaf aangevuld.

Koninklijke Bibliotheek
abbrev.: KB

bibliography:
Valkerij : een passie. Den Haag, 1993.

classification:
76.12 Takken van sport
keywords:
particuliere bibliotheken (vorm)
sport en spel