Search result 2 of 78

Gerrit Achterberg (1905-1962), dichter.
Ruim 150 banden (1930-1990), verkregen bij legaat van C.J. Achterberg-van Baak, weduwe van G. Achterberg. Zij vermaakte één exemplaar van elke druk van elk boek van Achterberg aan de Koninklijke Bibliotheek. Zo verkreeg de KB een nagenoeg complete collectie auteursexemplaren, sommige met aantekeningen van Achterberg, of opdrachten aan zijn vrouw. Behalve publicaties van hem, bevat de collectie ook publicaties over Achterberg, rijmprenten en affiches.

Koninklijke Bibliotheek
abbrev.: KB

bibliography:
De collectie staat bijeen geplaatst en is uitsluitend ter inzage op de leeszaal van de afdeling Bijzondere Collecties. 'Gerrit Achterberg'. In: Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek. Zwolle, 1994, p. 200-201.

classification:
18.11 Nederlandse letterkunde.
sub: Nederlandse letterkunde, afzonderlijke auteurs, 20e eeuw
keywords:
particuliere bibliotheken (vorm)
auteursexemplaren (vorm)
Nederlandse letterkunde