Search result 11 of 78

Cornets de Groot - familiearchief.
7,5 m archief uit de 15e-20e eeuw. Het bevat persoonlijke en ambtelijke stukken van de leden van deze familie, onder wie Hugo de Groot.

Koninklijke Bibliotheek
abbrev.: KB

bibliography:
Overzicht van het familie-archief Cornets de Groot / D.J.H. ter Horst. Den Haag, 1940. Een voorlopige inventaris van het familiearchief die wordt samengesteld door V. Klooster is in print ter inzage bij de balie van de leeszaal BijzondereCollecties.

classification:
01.40 Algemene bronnenverzamelingen: algemeen
sub: Algemene bronnenverzamelingen
keywords:
staatkunde
handschriften (vorm)
overheidspublicaties (vorm)