Search result 5 of 22

Gerlof Kalma (1887-1936), schoolmeester.
Bibliotheek van 24 m (1.300 nummers), over taal- en letterkunde, geschiedenis en folklore.

Tresoar: Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum (Fries historisch en Letterkundig Centrum)
abbrev.: PBF

bibliography:
Catalogus Gerlof Kalma-bibliotheek. Leeuwarden, 1937. In: Aanwinsten der Provinciale Bibliotheek van Friesland 1937.

classification:
06.27 Bibliofilie, bibliotheken van particulieren.
sub: Bibliotheken van particulieren (algemene/multidisclipinaire collecties)
keywords:
particuliere bibliotheken (vorm)
bibliofielen (vorm)
letterkunde
volkskunde
geschiedenis (vakgebied)
Tresoar: Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum (Fries historisch en Letterkundig Centrum)

address: Boterhoek 1 (bij de scheve toren 'de Oldehove')
postal code: 8911 DH
place: Leeuwarden
phone: 058-7890789 (receptie)/ 058-7890791 (secr.)
e-mail: info@tresoar.nl

more data about Tresoar: Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum (Fries historisch en Letterkundig Centrum)