Search result 10 of 22


Johannes Tiberius Bodel Nijenhuis (1797-1872)

year: 1873

type: prent
print
detail: nee
dimensions: 33 x 25 cm
related persons: Bodel Nijenhuis, Johannes Tiberius
related terms: uitgevers verzamelaars kaarten
period: 19e eeuw
classification:
G: Boekhandel en uitgeverij
H: Bibliofilie, particuliere collecties
M8: Land- en volkenkunde, geografie, cartografie

contents: Director of the Luchtmans publishing house, collector of cartographic and topographic material.

origineel:
source: Algemeen adresboek voor den Nederlandschen boekhandel en aanverwante vakken, 1873.
©reproduction: Amsterdam Bibliotheek KVB Universiteitsbibliotheek UVA
handbook


other images with the same classification